Break Pro Oy

FO-nummer 2841713-1

Adress: Nybolandskanten 3B2, 01670 Vanda, Suomi -Finland

Telefon: +358 40 5068919

E-post: info@breakpro.fi

 


 

Inledning

Det finska företaget Break Pro Oy ser till att upprätthålla adekvat dataskydd, då du använder dess tjänster. Därför har vi definierat de förfaringssätt enligt vilka dina personuppgifter behandlas och skyddas. Alla ändringar som vi gör i denna dataskyddspolicy hittar du även på vår webbsida.

Break Pro Oy är övervakare för de personuppgifter som du ger oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och Finlands lagstiftning.

Break Pro Oy är handläggare av personuppgifter.

 

1. Insamling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du tar i bruk programmet. Till uppgifter som samlas in hör din förnamn, efternamn, företagets namn (om sådant finns), postadress, postnummer, ort, län, land, e-postadress och telefonnummer.

Därtill tar vi automatiskt emot och sparar din dators IP-adress.

 

2.1. Förvaring av uppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras på Amazons server inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), men dina personuppgifter kan även överföras och behandlas i land utanför EES-området. Alla överföringar av uppgifter görs enligt gällande lagar.

 

2.2 Användning av uppgifter

De insamlade uppgifterna används för:

● Vår administration av programmets användarrättighet.

● Våra eventuella enkäter och informationsblad samt för administration av dessa.

● Tillhandahållande av information och uppdateringar till din beställning, för företagsnyheter då och då, för produktinformation osv. som eventuellt intresserar dig.

Uppgifter om dig förvaras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla tidigare nämnda ändamål eller så länge som lagen ålägger. Efter det raderas dina personuppgifter.

 

3. Webbsidans dataskydd

Vi är ensamägare av de uppgifter som samlas in på denna webbplats. Uppgifter som möjliggör identifiering av dig säljs, byts, överförs eller ges inte åt något annat företag av någon som helst orsak utan sitt samtycke, bortsett från uppgifter som behövs för utförande av begäran eller händelse, såsom leverans av beställning.

 

4. Utlämnande av uppgifter åt tredje part

Vi säljer, byter eller på annat sätt överför inte uppgifter som möjliggör identifiering av dig till utomstående. Detta omfattar inte betrodda tredje parter, som hjälper oss att upprätthålla vår webbplats eller i utförande av affärsverksamheten, men även dessa parter har förbundit sig till att bibehålla uppgifternas konfidentialitet.

Utöver detta överlåter vi uppgifter endast i situationer där lagen kräver det, för att undersöka eller förhindra illegal verksamhet.

 

5. Skyddande av uppgifter

Vi har i bruk olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder kryptering med den nyaste tekniken för att kryptera uppgifter som skickas över nätet. Endast anställda som ska utföra en viss arbetsuppgift (till exempel fakturering eller kundservice) kan använda privata uppgifter som möjliggör identifiering. Datorer/servrar som innehåller uppgifter som möjliggör identifiering, förvaras i en säker miljö.

 

6. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om personuppgifter som vi har om dig (avgiftsfritt en gång per år). Begäran om kontroll ska skickas skriftligt och med underskrift till företagets kundservice. Ifall dina uppgifter är delaktiga, bristfälliga eller onödiga, kan du begära att de rättas eller raderas. Vi kan inte radera dina uppgifter om det finns rättslig skyldighet att förvara dem, t.ex. bokföringsförordningar eller när det finns annan rättslig grund för att förvara dem, t.ex. obetald skuld. Du kan när som helst annullera ditt samtycke för användning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Ifall du vill när som helst sluta motta e-postmeddelanden, kan du utnyttja de detaljerade annulleringsinstruktioner som finns i slutet av varje e-postmeddelande. Du har rätt att klaga hos dataombudsmannen ifall dataskyddsskyldigheterna inte åtföljs. Du kan kontakta oss antingen per post på adressen Ergo Pro Oy, Nybolandskanten 3 B 2, 01670 Vanda, Suomi – Finland eller per e-post info@breakpro.fi eller per telefon +358 40 5068919

 

7. Webbkakor

Vår webbtjänst använder webbkakor (cookies) i sitt system. Webbkakor, som allmänt används i webbtjänster, är små identifikationsfiler, som förflyttas från servern till besökarens dator under sessionen. Användningen av webbkakor ska vara tillåten i webbläsaren, så att du kan köpa produkter från vår webbtjänst. Vi använder webbkakor för att underlätta besöken i webbutiken samt för att analysera hur vi kan utveckla vår tjänst. Användningen av webbkakor är trygg, de syns inte för besökaren och de belastar eller skadar inte besökarens dator.

 

8. Tredje parters webbkakor

Vi använder tredje parters webbkakor för fokuserad insamling av uppgifter med analyserande verktyg, såsom Google Analytics och Optimizely. De webbkakor som används är både beständiga och tillfälliga (sessionskakor). Beständiga webbkakor sparas på din dator eller mobilapparat, dock inte för längre tid än 24 månader.

 

9. Samtycke

Genom att använda webbplatsen godkänner du dataskyddspolicyn.

 


 

Personuppgiftsansvarig

Break Pro Oy

Janne Rajakallio

Nybolandskanten 3 B 2

01670 Vanda

Finland

Gsm: +358 (0)40 506 8919 E-mail: info@breakpro.fi

fi
en_US fi